Rugăciune pentru inima deznădăjduită

Doamne, Dumnezeul meu, Tu care ai făcut cerurile si pământul, care ai dat viață tuturor lucrărilor Tale, în acest ceas în care sufletul meu stă întristat și plin de mânie, întinde mâna Ta cea atotputernică și mă scoate din această grea întristare, în care singur m-am afundat. Primește, Doamne, smerita mea rugăciune pe care o înalț către Tine, având credința că nu mă vei lăsa.Fii alături de mine Doamne și nu mă părăsi niciodată. Iartă-mă, căci greșesc mereu înaintea Ta. Îmi aduc aminte de zilele când mă rugam Ție cu credință și tânjesc dupa ele.
Am ajuns să-mi fie rușine cu Tine, Doamne și de aceea Te rog să mă ierți și să mă miluiești. Nu te-am mărturisit în fața oamenilor, Doamne, Dumnezeul meu și în loc să fiu încredințat că Tu exiști, am grăit nebunește înaintea semenilor despre Tine. Iartă-mă, Doamne al meu!
Auzi glasul rugăciunii mele și cererea mea, căci mă rog către Tine, precum David psalmistul care zice: “Doamne auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru adevărul Tău, auzi-mă întru dreptatea Ta. Să nu intrii la judecată cu robul Tău, căci nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta”. Păcate mari mi-au cuprins sufletul și ca niște lanțuri mă țin și îmi frâng puțin câte puțin și trupul. Zilele trec, anii se duc și eu rămân același păcătos.
Dar Tu, Doamne, nu vei înceta să mă asculți. Tu mă vei ajuta, Doamne al meu și mă vei sprijini. Vei fi alături de mine ziua și noaptea, la bucurie și la necaz. Căci Tu toate le rânduiești cu mare înțelepciune și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sursa: Tiberiu, Ortodoxiatinerilor.ro