ICOANA MÂNGÂIERII
ÎNĂLȚAREA DOMNULUI

Istoria icoanei „Maica Domnului cea Milostivă”

Istoria icoanei „Maica Domnului cea Milostivă” sau „Maica Domnului Mângâietoarea” (de la Brașov) se pierde în negura vremurilor. O veche tradiție spune că această icoană ar fi aparținut unui monah, care avea o evlavie deosebită la Maica Domnului. Acesta a ținut la loc de cinste această icoană în chilia sa, Maica Preacurată fiindu-i mult milostivă în nevoi, mângâietoare în suferințe, acoperitoare în ispite, zid tare și nebiruit în toată vremea.

Cunoscând foarte bine ajutorul neprețuit, revărsat necontenit de Măicuța Sfântă prin icoana aceasta, cuviosul părinte, simțind chemarea sa la cele veșnice, a rugat ca după ce el va părăsi lumea aceasta, să se așeze icoana în sfânta biserică. În acest fel, el a dorit ca toți cei ce vor chema pe Maica Domnului în rugăciune cu credință, înaintea acestei icoane, să se bucure de mângâierea Multmilostivei Maici.

Prin iconomia Bunului Dumnezeu și a Maicii Preacurate, icoana ajunge, în vremurile din urmă, la părintele Grigore Prodan, care cu multă dragoste și dăruire creștină, urmând porunca dată de bătrânul monah, a dăruit bisericii „Înălțarea Domnului” și „Soborul Maicii Domnului” din Brașov minunatul odor.

Astfel, cu arhiereasca și părinteasca binecuvântare a Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Laurențiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, în data de 16 noiembrie 2013, „Maica Domnului cea Milostivă” este donată bisericii de lemn din Centru Civic, fiind primită cu multă dragoste și bucurie de credincioșii brașoveni.

Prin jertfa unor buni creștini, iubitori și cinstitori ai Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, icoana a fost îmbrăcată în ferecătură metalică la Atelierele Patriarhiei Române, în anul 2014.

O particularitate a acestei minunate icoane este faptul că ea este pusă într-un suport special, prevăzut cu o ușiță în partea de jos, astfel încât credincioșii pot să treacă pe sub icoana Măicuței Domnului. De aceea, amintind de Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (prăznuită în fiecare an pe data de 21 noiembrie), în chip simbolic, în fiecare lună, pe data de 21, dreptmăritorii creștini vin să se închine „Icoanei Milostirii” și să treacă pe sub ea, pentru a se bucura de darurile nesfârșite ce se revarsă din bunătatea Maicii Preacurate.

Rugăciune către
MAICA DOMNULUI CEA MILOSTIVĂ
”Icoana Mângâierii”
(de la Brașov)

O, Preacurată Maică a Domnului, a puterilor celor de sus, Împărăteasa cerului și a pământului, apărătoarea, tăria și mijlocitoarea noastră, primește această cântare de laudă și de mulțumire de la noi, nevrednicii robii tăi. Înalță smerita noastră rugăciune la tronul lui Dumnezeu și Fiul tău, ca să fie milostiv, blând și lesne iertător nedreptăților noastre. Roagă-L să pogoare Harul Său tuturor celor care cinstesc preasfânt numele tău, se închină cu dragoste făcătoarei de minuni ”Icoanei Mângâierii” tale și își pleacă genunchii cu credință înaintea ei. Că nu suntem vrednici a fi miluiți de Domnul, dacă tu, Stăpână, nu-L vei milostivi asupra noastră. Ție toate sunt cu putință de la Dânsul și pentru aceasta năzuim la tine, că ești acoperitoarea noastră și grabnică ajutătoare.

Auzi-ne pe noi în ceasul acesta și în toată vremea și în tot locul. Vezi nevoile noastre, vezi necazurile și întristările noastre, ascultă suspinarea noastră și nu trece cu vederea lacrimile noastre. Am greșit, Măicuță Preasfântă și știm că mulțimea fărădelegilor noastre au copleșit capul nostru și nu suntem vrednici a ridica ochii către sfântă  Icoana ta, dar bogăția milostivirii tale este neasemănată și mila bunătății tale este nespusă și nu este nici un păcat care să biruiască iubirea ta de oameni.

Pentru aceasta, Preamilostivă Împărăteasă, fără de răutate Stăpână, fă minunate milele tale spre noi, păcătoșii și smeriții; arată-ne puterea bunătății tale, arată-ne tăria milostivirii tale celei îndurate și ne primește pe noi, cei ce plecăm genunchii sufletelor și inimilor noastre înaintea preasfintei Icoanei tale și împlinește cele ce cerem și sunt spre folosul și mântuirea noastră.

Nu ne lăsa pe noi, Preasfântă Maică a Milostivirii, acum și în toată vremea vieții noastre, căci nu avem altă mijlocitoare tare și nici altă mângâietoare bună, afară de tine, ca să ne păzești și să ne acoperi, cu preaputernicele tale rugăciuni, acum și pururea și-n vecii vecilor! Amin!