Terapeutica bolilor spirituale contemporane

Prin boli spirituale se înțeleg acele afecțiuni ale sufletului care se prind de sufletul și trupul omului căzut în păcat și care nu vrea (și uneori nu mai poate) să se ridice. Ieșit din comuniunea cu Dumnezeu, acesta se lasă stăpânit de vrăjmașul neamului omenesc...

Slăbirea (dispariția) vieții spirituale familiale (2)

În aceeași categorie a formelor denaturate ale vieții de familie intră și relațiile nefirești de natură homosexuală. Nu este cazul să mai discutăm despre atitudinea Bisericii față de astfel de anomalii. Ceea ce este mai dramatic este faptul că se caută cu disperare transformarea acestor relații în...

Slăbirea (dispariția) vieții spirituale familiale (1)

Dacă vom privi în istoria umanității, vom putea observa că întotdeauna au existat pericole și amenințări pentru viața de familie, dar comparativ cu epoca istorică pe care o parcurgem, aceste probleme erau odinioară mult mai puține și se manifestau la scară mult mai redusă...

Gânduri despre familie

Având ca model jertfa Mântuitorului pentru mireasa Sa Biserica, modelul iconic al familiei creștine, putem afirma cu certitudine că cel care iubește simte că trăiește cu adevărat numai în clipa în care se dăruiește total celui iubit, numai când este în stare să și moară pentru cel iubit....

Acordarea Actelor de cinstire

Acordarea Actelor de cinstire și recunoștință voluntarilor parohiilor Blumăna III si Calea Bucureștiului din Centrul Civic al municipiului Brașov,aceștia au purtat Lumina de la Ierusalim, de la Sântul Mormânt, în casele oamenilor în vreme de pandemie.

Despre legătura (intimă) dintre soți…

Iubirea, respectul și aș îndrăzni să adaug încrederea reciprocă sunt elementele absolut obligatorii unui climat familial echilibrat. Nu poți iubi și în același...
Femeilor Mironosiţe

Duminica a III-a după Paşti, a Femeilor Mironosiţe şi a femeii creştine

Iubiţi credincioși, retrăim în fiecare duminică a anului bisericesc minunea Învierii lui Hristos şi revedem în chip duhovnicesc arătările Mântuitorului înviat...

Dumninica a V-a a Postului sau a Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca

Iubiţi credincioşi, ne aflăm în duminica a V-a a Postului Mare, tot mai aproape de marele Praznic al Învierii lui Hristos, zi în care să ne reamintim şi de învierea nostră...

„Biserica cea mică” în Noul Testament (3)

Așa cum femeia este datoare să se supună soțului, bărbatul, ca un răspuns (și nu numai) față de supunerea cu smerenie și înțelepciune a femeii, este dator să îi răspundă cu iubire deplină.

Legăturile preotului cu credincioșii. Aspirații și justificări

Legătura sufletească dintre preot și credincioșii săi constituie fundamentul moral al pastorației și totodată o condiție esențială a succesului activității preotului în parohie...

Rugăciuni