Doamne Dumnezeul părinţilor noştri, Cel bogat în milă şi în bunătate, Ziditorule a toată făptura cea văzută şi nevăzută, Domnul Păcii şi al Vieţii, Oceanul cel nemărginit al Iubirii, ascultă strigarea noastră! Tu L-ai trimis pe pământ pe Fiul Tău Cel Iubit, Unul-Născut Domnul nostru Iisus Hristos, care Şi-a dat viaţa pentru lume, vrând ca tot omul să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină. El ne-a învăţat să ne iubim unul pe altul şi să nu răsplătim rău pentru rău.

Ascultă, Doamne, strigătul robilor Tăi, care cer îndurare şi pace pentru Biserica Ta şi pentru toată lumea Ta. Iartă-ne nouă toată greșeala cea de voie şi fără de voie, opreşte războiul şi potoleşte toată răutatea şi dezbinarea dintre oameni. Cu Harul Sfântului Tău Duh îmblânzeşte inimile celor înrăiţi şi opreşte toată lucrarea cea rea a vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi. Pacea Ta dă-ne-o, Doamne, şi umple de dragoste şi bună înţelegere casele oamenilor, luminează şi înţelepţeşte pe conducători, fii ocrotitor şi ajutător celor în nevoi.

Pomeneşte, Doamne, pe robii Tăi care sunt în vreme de război, pe robii Tăi care sunt prigoniţi. Pomeneşte, Doamne, pe robii Tăi care sunt precum păsările vânate, pe cei care şi-au lăsat casele şi toată agonisela lor şi se chinuiesc și sunt pribegi, printre străini. Pomeneşte, Doamne, pe săraci, pe cei fără casă şi pe refugiaţi. Pe cei ce s-au săvârşit pe câmpurile de luptă, odihneşte-i acolo unde străluceşte lumina feţei Tale. Pomeneşte, Doamne, toate popoarele, să le ţii în braţele Tale, să le acoperi cu Sfântul Tău Acoperământ și să le păzeşti de orice rău şi de război. Şi iubita noastră ţară, zi şi noapte să o ţii la sânul Tău, să o acoperi cu Sfântul Tău Acoperământ, să o păzeşti de tot răul, primejdia și necazul.

Că Tu eşti Împăratul Păcii şi Mântuitorul sufletelor noastre şi Ţie slavă şi mulţumire îţi înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!