Rugăciune către Sfânta Cuvioasă Parascheva

Sfântă Cuvioasă Parascheva, în genunchi venim la tine, ca în genunchi să te rogi Părintelui Ceresc pentru iertarea păcatelor noastre, săvârșite cu fapta sau cu gândul, cu știința sau cu neștiința, în tot ceasul și în tot locul, pe față și în ascuns; căci venim cu sufletul întinat de mulțimea fărădelegilor, apăsat de grea întristare și căzut în prăpastia deznădejdii și te rugăm cu dragoste și cu smerită pocăință: ajută-ne!
Cuvioasă Maică Parascheva, roagă-te Milostivului Dumnezeu ca pe noi, cei împovărați cu mulțime de păcatele și neînfrânați, să ne ridice spre cuvântarea slavei Sale și să ne îndrepteze cugetele, ca întotdeauna să avem inimile sus, să gândim la cele cerești, iar nu la cele pământești.
Roagă-te lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care ascultă neîncetat ruga ta cea cucernică, pentru ca și pe noi cei leneși, cei ce ne trândăvim spre rugăciune și spre împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, să ne îndrepteze și să ne dea cuget treaz, ca să dorim a ne ruga Lui neîncetat.
Cheamă pe Duhul Cel Preasfânt, Izvorul Care te-a întărit pe tine, fecioară curată, în lupta cea bună și în ispite, ca să zidească în noi inima curată și duh drept să înnoiască întru cele dinlăuntru ale noastre, pentru ca mai vârtos să ne cheme și să ne dea osârdie, ca să ne nevoim în viață curată și să ne întărească în lucrarea faptelor bune.
Ne rugăm ție, preabună, milostivă și grabnic ajutătoare Maică, să privești, precum de-a pururea, și acum spre noi cei întristați și chinuiți, să ne aperi de orice boală, suferință și tulburare vătămătoare de suflet și trup, să ne păzești de toți vrăjmașii văzuți și nevăzuți, de ispitele potrivnicului și de toată primejdia; pe cei bolnavi să îi vindeci negreșit, pe cei aflați pe pat de suferință să îi cercetezi degrab, ridicându-i din toată neputința; pe cei bătrâni să-i întărești în slăbiciuni; soților dăruiește-le bună înțelegere, pace și spor duhovnicesc; pe copii și tineri îi călăuzește spre toată fapta cea bună, îi luminează cu dumnezeiască înțelepciune, îi crește în creștinească dragoste și în respect pentru părinți, educatori și toți semenii; pe cei legați în lanțurile cele grele ale demonilor îi liberează, le luminează mințile și inimile cu harul cel dumnezeiesc, dându-le liniște și tihnă; celor întristați, deznădăjduiți, zbuciumați sufletește și chinuiți de gânduri rele, le încălzește inimile, le îndulcește amarul și îi întărește cu curaj și credință izbăvitoare; pe cei învrăjbiți întoarce-i la bunătate, înțelegere și creștinească iertare; pe orfani și pe văduve îi mângâie și îi înarmează cu răbdare și speranță; pe tot sufletul creștinesc ce are nevoie de ajutorul și ocrotirea ta nu îl trece cu vederea, ci mai vârtos te silește spre răspuns neîntârziat. Credem că toate acestea le poți mijloci nouă, Sfântă Parascheva, la tronul
Preasfintei Treimi. Căci de vei vrea tu, ai puterea de a ne ajuta, ca una ce ai preamărit pe Dumnezeu prin faptele și viețuirea ta cea sfântă.
Doamne, pentru rugăciunile Sfintei Cuvioase Parascheva, șterge din noi orice gând afară de Tine și orice viețuire departe de harul Tău, căci Ție nici un lucru nu-ți este cu neputință a-l împlini. Amin!